Inicijativa BOSS-a za izmjenu načina naplate PDV-a

Spread the love
Rental Travel

Mirnes Ajanović je kao predsjednika Kluba vijećnika BOSS-a u Gradskom vijeću Tuzla uputio zahtjev Vijeću da se urgencijom zatraži od Vijeća ministara BiH izmjena Zakona o porezu na dodatnu vrijednost, na način da se uplata PDV-a vrši tek nakon što se naplati usluga ili prodaja proizvoda.

Reha Centar

Peticija preko 20.000 privrednika da se za promjenu načina naplate PDV-a, potvrdila je ispravnost višegodišnjih upozorenja BOSS-a da je obaveza plaćanja PDV-a po izdavanju fakture, a prije naplate novca za izvršenu uslugu ili prodaju proizvoda, rezultirala uništenjem desetina hiljada radnih mjesta, jer brojni privrednici nisu mogli poslovno preživjeti apsurdnu obavezu plaćanja poreza unaprijed. BOSS je i 2014. godine inicirao u Gradskom vijeću Tuzla prijedlog Mirnesa Ajanovića za izmjenu načina naplate PDV-a, te je Vijeće, između ostalog, usvojilo sljedeći zaključak: “Pokreće se inicijativa Vijeću ministara i Parlamentarnoj skupštini BiH za izmjenu Zakona o porezu na dodanu vrijednost, na način da poreska obaveza plaćanja PDV-a nastaje nakon plaćanja fakture, a ne kao što je to do sada bilo u momentu ispostavljanja fakture. Gradsko vijeće Grada Tuzle smatra da treba sagledati mogućnosti za smanjenje stope PDV-a, kako bi se povećala potrošnja i time olakšalo privrednim subjektima u poslovanju.

Muamer Dedić, Press BOSS-a

aktuelno.ba

Komentari

Komentara