Građani Tuzle obilježili 21. godišnjicu genocida u Srebrenici (FOTO)

Spread the love
Rental Travel

Asocijacija žena GO SDA Tuzla i Asocijacija mladih GO SDA Tuzla danas su u Tuzli organizovali obilježavanje 21. godišnjice genocida u Srebrenici.
Učesnici su mirnu protestnu šetnju započeli ispred Muzičke škole odakle je kolona uz ” Srebrenički inferno” stigla na Trg žrtava genocida Srebrenice kod Gradske česme u Tuzli.
Tokom programa održan je historijski čas o genocidu u Srebrenici i pročitana su imena žrtava genocida koji su danas ukopani u Potočarima.

Reha Centar

TUZLA - SREBRENICA TUZLA - SREBRENICA TUZLA - SREBRENICA

– Mi smo svakog 11.-tog u mjesecu uz majke Srebrenice. I danas su nam ukazale povjerenje da budemo tu, kada su one sve u Potočarima na dženazi svojih najmilijih. Kao žene i majke smo osjetile potrebu da ovaj plato ni danas ne bude prazan. Srebrenicu niko ne treba doživljavati samo kao ukras na reveru jedan dan u mjesecu, nego je moramo živjeti svaki dan i moliti se da se nikada više nikome to ne dogodi.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Danas je dovoljno biti samo čovjek. Ne spominjati nikakve različitosti i pomoliti se da se ovo zlo ne ponovi. Naša želja je da se Tuzla podigne i da ne budemo nijemi na ovo što majke Srebrenice proživljavaju – kazala je predsjednica Asocijacije žena SDA Tuzla, Hidajeta Jarčević.

????????????????????????????????????
– Naša je poruka da se ova strašna historija nikada nikome ne ponovi i mi moramo podsjećati da se ne zaboravi. I ova tišina oko nas dovoljno govori. Trabamo da odamo počast žrtvama genocida i to je osnovni smisao svega- kazao je predsjednik Asocijacije mladih SDA Tuzla Senad Mehmedinović.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Danas je u Memorijalnom centru Potočari smiraj našlo još 127 žrtava, među kojima je i 12 maloljetnika od kojih je najmlađi imao 14 godina.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Do ove godine su u Memorijalnom centru ukopani posmrtni ostaci 6.504 identificirane žrtve genocida.

Imena 127 žrtava genocida koje su ukopane danas u Potočarima
1. Hariz (Adem) Ademović (1971.)
2. Ramiz (Huso) Ademović (1974.)
3. Mujka (Mujo) Ademović (1953.)
4. Mustafa (Mujo) Ademović (1960.)
5. Enez (Salko) Ahmetović (1943.)
6. Fahrudin (Ćazim) Alibašić (1977.)
7. Mujaga (Hajrudin) Alić (1978.)
8. Sajto (Himzo) Alić (1962.)
9. Nezir (Ibrahim) Alić (1941.)
10. Sejdalija (Ibrahim) Alić (1966.)
11. Muhidin (Mustafa) Alić (1971.)
12. Vahdet (Ševko) Alić (1974.)
13. Alija (Vehbija) Ališević (1937.)
14. Vehbija (Šerif) Aljkanović (1949.)
15. Ismet (Halil) Avdić (1977.)
16. Safet (Halil) Avdić (1974.)
17. Suljo (Ohran) Bećirović (1965.)
18. Ekrem (Nurif) Beganović (1962.)
19. Mehmed (Muharem) Begović (1959.)
20. Mujo (Mehmed) Budić (1958.)
21. Elvir (Osman) Bumbulović (1973.)
22. Nermin (Osman) Bumbulović (1978.)
23. Omer (Alija) Burić (1938.)
24. Nijaz (Omer) Burić (1978.)
25. Emir (Rašid) Čivić (1976.)
26. Šemso (Osman) Ćatić (1954.)
27. Nijaz (Mešan) Dautović (1967.)
28. Bekto (Bego) Dervišević (1965.)
29. Jusuf (Šerif) Dudić (1932.)
30. Ibrahim (Meho) Durić (1958.)
31. Jusuf (Nurija) Džanić (1947.)
32. Aljo (Hamdija) Đogaz (1970.)
33. Hajrulah (Alija) Đozić (1942.)
34. Alija (Hajrulah) Đozić (1973.)
35. Avdo (Ibrahim) Fejzić (1955.)
36. Salim (Ohran) Fejzić (1971.)
37. Redžo (Muhamed) Gušter (1959.)
38. Mustafa (Hajro) Hadžović (1918.)
39. Zoran (Alaga) Halilović (1961.)
40. Mujo (Husejn) Halilović (1929.)
41. Asim (Idriz) Halilović (1941.)
42. Mustafa (Mujo) Hamidović (1965.)
43. Adil (Fadil) Hamzabegović (1961.)
44. Kadrija (Salčin) Hasanović (1962.)
45. Enez (Šaban) Hasanović (1975.)
46. Šaban (Nezir) Hodžić (1977.)
47. Šahin (Šahmo) Hodžić (1939.)
48. Sakib (Muradif) Hožbo (1960.)
49. Ibrahim (Mehmed) Hrnjić (1965.)
50. Sabrija (Ibrahim) Hrustić (1965.)
51. Hasan (Mehmed) Hrustić (1933.)
52. Ibrahim (Salkan) Hrustić (1942.)
53. Nedžad (Nurko) Hrvačić (1967.)
54. Izam (Ibiš) Ibišević (1976.)
55. Idriz (Nurif) Ibrahimović (1945.)
56. Ilijaz (Zuhdija) Ikanović (1961.)
57. Šaban (Ahmet) Jahić (1943.)
58. Hasib (Juso) Jahić (1956.)
59. Idriz (Šemso) Jahić (1954.)
60. Munib (Alija) Jusić (1941.)
61. Hamdija (Juso) Jusić (1975.)
62. Sulejman (Jusuf) Jusufović (1948.)
63. Ramo (Aljo) Kabilović (1962.)
64. Aljo (Omer) Kabilović (1934.)
65. Husein (Medo) Kadrić (1935.)
66. Fikret (Suljo) Kadrić (1952.)
67. Esad (Džemal) Kamenica (1978.)
68. Bekir (Atif) Kandžetović (1958.)
69. Ibrahim (Atif) Kandžetović (1966.)
70. Sabit (Mahmut) Krdžić (1964.)
71. Hasan (Bajro) Kuduzović (1935.)
72. Šefik (Himzo) Ljeskovica (1970.)
73. Fadil (Abdulah) Malkić (1935.)
74. Ibrahim (Abdulah) Malkić (1942.)
75. Kiram (Meho) Mehić (1968.)
76. Meho (Smajl) Mehić (1949.)
77. Fahrudin (Ahmet) Mehmedović (1977.)
78. Smajil (Ćamil) Mehmedović (1955.)
79. Avdurahman (Avdo) Memić (1953.)
80. Halil (Avdurahman) Memić (1979.)
81. Avdija (Emin) Memić (1980.)
82. Hasan (Meho) Memić (1921.)
83. Meho (Ibran) Mešanović (1942.)
84. Ćazim (Redžo) Muhić (1960.)
85. Sabrija (Asim) Mujanović (1957.)
86. Bajro (Tale) Mujičić (1966.)
87. Juso (Husein) Muminović (1943.)
88. Senad (Nurija) Musić (1969.)
89. Senaid (Osman) Musić (1976.)
90. Jusuf (Sado) Mustafić (1963.)
91. Mirsad (Sado) Mustafić (1976.)
92. Safet (Salih) Mustafić (1944.)
93. Huso (Mujo) Muškić (1930.)
94. Avdulah (Avdo) Omerović (1946.)
95. Salim (Husein) Omerović (1973.)
96. Samir (Husein) Omerović (1976.)
97. Salih (Mujo) Omerović (1939.)
98. Sabrija (Šahin) Omerović (1965.)
99. Ćazim (Idriz) Orić (1932.)
100. Osman (Mujo) Osmanović (1928.)
101. Faruk (Šahman) Osmanović (1973.)
102. Sadat (Suljo) Pitarević (1977.)
103. Mirzet (Abdulah) Pudilović (1979.)
104. Ramiz (Juso) Ramić (1951.)
105. Šemsudin (Ramo) Ramić (1968.)
106. Esed (Alija) Salihović (1935.)
107. Mevludin (Esed) Salihović (1963.)
108. Sejdalija (Esed) Salihović (1962.)
109. Rahman (Huso) Salihović (1958.)
110. Almir (Nazif) Salihović (1978.)
111. Mevlid (Mehmed) Salkić (1978.)
112. Sejdalija (Mehmed) Salkić (1972.)
113. Amir (Ramo) Salkić (1969.)
114. Osmo (Osman) Selimović (1935.)
115. Midhat (Ramo) Selimović (1967.)
116. Hasib (Ibro) Sinanović (1920.)
117. Mujo (Mehan) Smajlović (1947.)
118. Bekto (Omer) Smajlović (1946.)
119. Kadrija (Munib) Suljić (1961.)
120. Mirsad (Mustafa) Suljić (1969.)
121. Adil (Hamid) Šabić (1969.)
122. Ibrahim (Osman) Tabaković (1952.)
123. Sead (Hemed) Tihić (1972.)
124. Mujo (Huska) Udovčić (1938.)
125. Amil (Atif) Uzunović (1943.)
126. Adem (Ismet) Zuhrić (1958.)
127. Fikret (Husein) Zukić (1962.)

M.T.

Komentari

Komentara

Posted In: