Ekspertna Vlada TK nastavlja stazama prethodnika

Menprom

U okviru kadrovskih pitanja  Vlada TK donijela jeOdluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Međunarodni aerodrom Tuzla”.

Reha Centar

Vlada je dala saglasnost za imenovanje Nihade Halilčević, za vršioca dužnosti direktora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, do okončanja postupka po konkursu za izbor i imenovanje direktora Ustanove, a najduže šest mjeseci.

Vlada TK razriješila je Midhata Parića dužnosti člana Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih saradnika a Smiljanu Vovna, imenovala za člana Školskog odbora JU Gimnazija “Meša Selimović” Tuzla iz reda nastavnika i stručnih sardnika na period utvrđen Rješenjem o imenovanju Školskog odbora.

 

Odjeljenje za informisanje – AKTUELNO.BA

 

 

Komentari

Komentara