“Ekonomija, novac i pravo” u Medicinskoj školi Tuzla

Spread the love
Učenici Srednje medicinske škole u Tuzlu su u četvrtak imali priliku sudjelovati u seminaru “Katalaksija”, u organizaciji udruženja “Multi”, uz podršku Omladinske banke Fondacije tuzlanske zajednice. Seminar koji je trajao dva sata je imao za cilj predstavljanje osnovnih pojmova iz oblasti ekonomije i prava.
Učesnici seminara su mogli naučiti nešto više o ekonomiji kao nauci, te povezanosti ekonomije sa njihovim životima, životnim ciljevima i profesionalnim usmjerenjima. Činjenica da se u Srednjoj medicinskoj školi Tuzla svake godine upisuje drastično velik broj učenika je objašnjena jednostavnim prikazom tržišnog zakona ponude i potražnje odnosno postojanja ponude za medicinskim kadrom u Njemačkoj. Rast cijena osnovnih životnih namjernica je analiziran kroz prizmu historije novca i aktuelnog ekonomskog pitanja – da li država ili tržište trebaju upravljati novcem ? U tom kontekstu spomenut je fenomen internet valute “BitCoin”.
Seminar Medicinska skola1
 Drugi dio seminara se bavio pravom i zakonima, te je počeo sa jednostavnim pitanjem: Da li “pravna država” nužno podrazumijeva garanciju vladavine prava ? Predavač Nedžib Omerović je na osnovu postavljenog pitanja naveo primjer Hitlerove Njemačke koja je po određenim pitanjima predstavljala pravnu državu, međutim bez postojanja vladavine prava to je znači da se osnovna prava na život, slobodu i imovinu pojedinca nisu poštovala. Slična situacija se dešavala i u drugim totalitarnim režimima, npr. komunističkim državama koje su imale izuzetno razvijen sistem zakona, pa čak i detaljan Ustav, ali bez poštivanja osnovnih prava pojedinca.
Seminar Medicinska skola 2 (1)
 Na kraju su učesnici seminara imali priliku postavljati vlastita pitanja o stanju i budućnosti ovdašnje ekonomije, a nakon čega se pristupilo ceremoniji dodjele prigodnih certifikata.

Komentari

Menprom

Komentara

Reha Centar