Seminar: Upravljanje bibliotečko-informacionim sistemom Facit Biblioteka v2.0

Rental Travel

U organizaciji JU Narodne i univerzitetske biblioteke “Derviš Sušić” Tuzla i Pedagoškog zavoda Tuzla organizovan je dvodnevni stručni seminar, za knjižničare i bibliotekare osnovnih, srednjih škola, kao i bibliotekare specijalnih i javnih biblioteka na području Tuzle i Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Tema predavanja je “Upravljanje bibliotečko-informacionim sistemom Facit Biblioteka v2.0”. Ovom prilikom prisutni su se između ostalog upoznali sa katalogizacijom, upravljanjem i cirkulacijom građe, upravljanjem članovima i članstvom, različitim tehnikama pretraživanja podataka i kreiranja informacija i izvještaja.

BIBLIOTEKA SEMINAR

Učešće u seminaru uzeli su predavači: mr. Enisa Žunić, rukovodilac Službe za matične poslove i razvoj bibliotekarstva u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci „Derviš Sušić” Tuzla i Nedim Milanović, rukovodilac projekta Facit doo Sarajevo.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara