Dvadeset miliona KM za potrebe finansiranja rekonstrukcije, sanacije i izgradnje regionalnih cesta TK

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost JU Direkcija regionalnih cesta TK za kreditno zaduženje radi objezbjeđenja finansijskih sredstva u iznosu 20.000.000,00 KM kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Ova sredstva koristit će se za potrebe finansiranja rekonstrukcije, sanacije i izgradnje regionalnih cesta, lokalnih cesta od značaja za Tuzlanski kanton i objekata na tim cestama.

Reha Centar

Kada je u pitanju trenutno stanje na regionalnoj putnoj mreži istaknuto je da od 1991. godine nije bilo većih investicija na regionalnim cestama Tuzlanskog kantona i trenutno stanje na njima je nezadovoljavajuće. Regionalne ceste namijenjene su za prometno povezivanje središta lokalnih zajednica u okviru određenog entiteta, za povezivanje turističkih i graničnih područja značajnih za državu, te za povezivanje graničnih prijelaza s cestama iste ili više kategorije.

Kako se dalje navodi, na većini dionica regionalnih puteva potrebna je sveobuhvatna rekonstrukcija, na nekim dionicama potrebna je sanacija. Mnoge od regionalnih cesta nezadovoljavaju kriterije propisane za regionalne ceste u pogledu širine kolovoza, tipa kolovozne konstrukcije, vozno-dinamičnih karakteristika, saobraćajne signalizacije, objekata i dr.

Kreditnim zaduženjem ove ceste će biti dovedene u stanje kojim bi tehnički zadovoljile karakteristike regionalnih cesta, osigurale veću sigurnost putnika na tim cestama, te ubrzale protok roba i usluga, kao osnov za brži privredni razvoj. Najveći razlog za ovakvo stanje je nedovoljan iznos finansijskih sredstava. Obezbjeđenjem većih, dodatnih finansijskih sredstava steći će se uslovi za rekonstruisanje i sanaciju većeg dijela mreže regionalnih cesta TK.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara