Za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata odobreno ukupno 469.631,48 KM

Menprom

Vlada je danas dala i saglasnost na Odluku ministra za kulturu, sport i mlade o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2023. godinu. Na javni poziv je pristiglo ukupno 19 prijava, od kojih je 8 prijava potpuno i ispunjavalo formalno-pravne uslove Javnog poziva, te su projekti vrednovani, a dok 11 projekata nije imalo urednu dokumentaciju, te su ocijenjeni kao nepotpuni ili neblagovremeni. Imajući u vidu da je za Kapitalne transfere drugim nivoima vlasti planirano 409.000 KM, a da su samo 4 lokalne zajednice ispunile uslove za dodjelu sredstava, aplikantima su odobreni maksimalni traženi iznosi u ukupnom iznosu od 299.423.83 KM.

Reha Centar

Za kapitalne transfere javnim preduzećima planirano je bilo 150.000 KM, a s obzirom da su samo dvije aplikacije bile potpune, Vlada je odobrila maksimalne tražene iznose, a ukupne vrijednosti 91.053,54 KM.

I kada su u pitanju neprofitne organizacije, za koje je bilo planirano 200.000 KM, a imajući u vidu da su samo dvije neprofitne organizacije (sportski klubovi i javne ustanove) ispunile uslove za dodjelu sredstava, te da je traženi iznos manji od planiranih sredstava, svi projekti su podržani sa traženim iznosom, te je dodijeljeno 79.154,11 KM.

Imajući u vidu sve navedeno, može se zaključiti da je po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2023.godinu raspoređeno ukupno 469.631,48 KM, dok je neraspoređeno ostalo 289.368,52 KM.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara