Demantij na saopštenje za javnost Tužilaštva Kantona Sarajevo u vezi puštanja na slobodu Faruka Balijagića

Menprom

Tužilaštvo Kantona Sarajevo je u saopštenju za javnost od 04. 01. 2016. godine  obmanulo javnost neistinitim navodima da sam kao branilac krivo interpretirao odluku Kantonalnog suda Sarajevo o puštanju Faruka Balijagića na slobodu. Dokaz neistinitih navoda Tužilaštva Kantona Sarajevo je opštepoznata činjenica da je nakon što je Vrhovni sud Federacije BiH usvojio žalbu odbrane i ukinuo Rješenje o određivanju pritvora Faruku Balijagiću,

Reha Centar

Kantonalni sud u Sarajevu je na održanom Vijeću 31. 12. 2015. godine, prilikom ponovnog odlučivanja – oslobodio Faruka Balijagića, kako je i prezentirano u saopštenju za javnost koje je Tužilaštvo KS nazvalo krivim interpretiranjem odluke Suda. U tom saopštenju je takođe naznačeno da je Faruk Balijagić odmah po dobijanju Rješenja Kantonalnog suda u Sarajevu broj:         09 0 K 024169 15 Kv 6 od 31. 12. 2015. godine o ukidanju mjere pritvora – pušten na slobodu, i da se  nalazi na putu prema kući u Tuzli, što je nesporna istina.

Takođe je u saopštenju naznačeno činjenično stanje iz Rješenja Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 09 0 K 024169 15 Kž 3 od 24. 12. 2015. godine, kojim je ukinuto Rješenje o pritvoru Faruka Balijagića, citiram: “Žalbom branitelja optuženih Faruka Balijagića, advokata Mirnesa Ajanovića rješenje se pobija zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede odredaba člana II. 2., 3. i 4. Ustava BiH i povrede člana 5. i 6. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, s prijedlogom da se pobijano rješenje preinači tako što će se prijedlog tužiteljstva za produženje pritvora odbiti kao neosnovan i optuženi pustiti na slobodu.”, završen citat, što takođe dokazuje da je Tužilaštvo KS obmanulo javnost.

S obzirom da je od strane nadležnog hirurga i sudskog vještaka angažovanog od strane Kantonalnog suda u Sarajevu konstatovano da je zdravstveno stanje Faruka Balijagića nakon teške operacije aorte srca izrazito teško, te, citiram obrazloženje Rješenja kantonalnog suda u sarajevu: “rizično je psihičko emotivno naprezanje koje bi dovelo do povećanja pritiska. Eventualno psihički naport može izazvati hipertenziju, koja bi mogla izazvati fatačne poslejice”, završen citat, jasno je da je neistinito saopštenje Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, kao i žalba na odluku Suda, moguće usmjereno u cilju izazivanja traume kod Faruka Balijagića, koja bi mogla imati smrtne posljedice, što dodatno dokazuje montiranost postupka Tužilaštva KS protiv Faruka Balijagića.

05.01.2016.                                                                     Mr. sci. Mirnes Ajanović, advokat

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara

Posted In: