Saopštenje BOSS-a povodom održavanja vanredne sjednice Kolegija Gradskog vijeća Tuzla

Spread the love
Rental Travel

Vanredna sjednica Kolegija Gradskog vijeća Tuzla u vezi rasprave o zahtjevima za ukidanje komunalne naknade, održaće se 9. decembra, a na insistiranje vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića, o čemu je odlučeno takođe na vanrednoj sjednici Kolegija prilikom razmatranja uvrštavanja materijala u dnevni red Gradskog vijeća Tuzla.

Reha Centar

Kolegij Gradskog vijeća Tuzla je na vanrednu sjednicu pozvao gradonačelnika i predstavnike Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, kao predlagače sporne odluke o naplati komunalne naknade, koja je izazvala izrazito negativno reagovanje javnosti. Naloženo je Stručnoj službi Vijeća da se članovima Kolegija dostavi materijal koji sadrži pripadajuće propise, stenograme o raspravama u vezi naplate komunalne naknade, kao i predložene zaključke Gradskog vijeća, uključujući i zahtjev Komisije za ljudska prava i slobode da se odluka o komunalnim naknadama stavi van snage zbog zabranjene diskriminacije, jer je protivna odredbama člana 2. i 3. a u vezi sa članom 6. Zakona o  zabrani diskriminacije BiH.

Muamer Dedić, Press BOSS-a

aktuelno.ba

Komentari

Komentara