Coral Consulting Service prezentirao nove izazove i prednosti za bh privredu VIDEO

Menprom

Kompanija Coral Consulting Service, sa sjedištem u Frankfurtu na Maini i sa dugogodišnjim iskustvom u privlačenju stranih investicija, prezentirala je u Tuzli najveći privredni projekat predstavljanja privrede Bosne i Hercegovine na tržištu Njemačke, Švicarske i Austrije, odnosno tržištu od 100 miliona stanovnika.

Reha Centar

Prema riječima menadžmenta Coral Consulting Servica njihov cilj je razbiti stereotipe o Bosni i Hercegovini kao zemlji koja je nesigurna za investicije te sudjelovati u komunikaciji, spajanju, lobiranju i podršci zainteresiranih strana.

Coral Consulting Service će nakon privrednih prezentacija širom BiH pristupiti izradi publikacije ‘Bosna i Hercegovina EXTRA’ na Njemačkom jeziku, koja će biti dostavljena na adrese 213 privrednih komora Njemačke, Švicarske i Austrije, kao i na adrese nekoliko stotina najrelevantnijih financijskih i privrednih institucija ove tri države.

Zainteresovansot domaćih kompanija da budu sastavni dio ove publikacije je velika no i ovaj put su istakli kako je neophodno privoliti i domaće vlasti da rade više u interesu poboljšanja opšte društvene slike Bosne i Hercegovine te otklone barijere poput one o Bosni  i Hercegovini kao zemlji nesigurnoj za investicije i ulaganja.

Više u VIDEO izjavama:

Komentari

Komentara