Civitas donirao preko 2 000 udžbenika za poplavljene biblioteke TK

Rental Travel

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS uručio je donaciju od 12850 udžbenika i didaktičko-metodičkog materijala za nastavu građanskog obrazovanja, školskim bibliotekama koje su nastradale u poplavama u školskoj 2013/2014. godini.

Reha Centar

Na tuzlasnkom kantonu u ovoj fazi nešto više od 2000 udžbenika. Nastavak je ovo dobre saradnje Civitasa i Atašea za kulturu američke ambasade u Bosni i Hercegovini.

CIVITAS

Veliki broj biblioteka  je u poplavama iza nas ostao djelimično ili u potpunosti bez knjižnog fonda pa je ova donacija došla u pravo vrijeme.Neke biblioteke, one ruralne posebno na Tuzlanskom kantonu nisu uništile poplave ali je fond istih i bez poplava bio siromašan.

Iz Civitasa naglašavaju da su ovaj put imali razumijevanja i prepoznali i taj problem.Prema podacima Civitasa ova nevladina organizacija je putem svojih donatora do sada u Bosni i Hercegovini donirala skoro milion udžnbenika različitih sadržaja i ovo je posljednja u nizu donacija ove vrste na Tuzlanskom kantonu. Oblast Demokratije i ljudskih  prava posebno, od velikog su značaja i svakako je pohvalno  da se u većem obimu nađu u obrazovnom sistemu BiH.

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara