CIK BiH ovjerio još 15 kandidatskih listi za Izbore u Gradu Mostaru

SDA ROTACIJA

Centralna izborna komisija BiH je na 64. sjednici održanoj 13.10.2020. godine razmatrajući Izvještaj o izvršenim provjerama kandidatskih listi i kandidata političkih stranaka i koalicija za učešće na Lokalnim izborima 2020. godine za Gradsko vijeće Grada Mostara, a nakon isteka roka za otklanjanje nedostataka, ovjerila još 15 kandidatskih listi u cjelosti ili djelimično sa 95 kandidata.

Stranka za BiH

U skladu sa Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2020. godine u Gradu Mostaru Centralna izborna komisija BiH će do 05.11.2020. godine overene kandidatske liste objaviti u službenim glasilima i sredstvima javnog informiranja, kao i na web stranici www.izbori.ba .

Centralna izborna komisija BiH danas je u skladu sa Uputstvom o postupku žrijebanja političkih subjekata za utvrđivanje redoslijeda na glasačkom listiću usvojila i Odluku o određivanju redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za Gradsko vijeće Grada Mostara za Lokalne izbore 2020. godine, a nakon što je 09.10.2020. godine provedeno žrijebanje. Navedena odluka kao i zapisnik sa žrijebanja danas će biti dostupni javnosti na web stranici Centralne izborne komisije BiH.

 

Komentari

Komentara