Centar za poslovnu edukaciju se pokazao kao društveno odgovorna kompanija

Rental Travel

Centar za poslovnu edukaciju (CPE) je firma koja se profesionalno bavi formalnim i neformalnim programima obrazovanja za građanstvo. Dugogodišnji rad i iskustvo su ih doveli do liderske pozicije u oblasti prijenosa modernih i praktičnih znanja u domenu informacionih tehnologija, stranih jezika, dizajna i poslovnih vještina.

Reha Centar

S obzirom da je Centar za poslovnu edukaciju (CPE) preselio na drugu lokaciju, tačnije na adresu Aleja Alije Izetbegovića, Tuzla (zgrada Jupiter), dio svog inventar (10 kancelarijskih stolova i 8 stolica), koji su u izvrsnom stanju, odlučili su donirati „Dnevnom centru za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici i djecu u riziku“ koje egzistira u okviru Udruženja „Zemlja djece u Bosni i Hercgovini“ kako bi osigurali ugodniji boravak djece u Centru.

Na ovaj način, CPE je pokazao da su društveno odgovorna kompanija koja uz kvalitet rada, pokazuje da brine za svoje sugrađane, te nastoje da skupa svi rastemo i razvijamo se.

Ovo je zaista jedan od svijetlih primjera kvalitetne saradnje NVO-a i privrednog sektora, a sve to za kvalitetniju sadašnjost i bolju budućnost naših građana. U prošloj godini CPE je besplatno educirao 120 građana koji nisu bili u mogućnosti samostalno finansirati kurseve, te time pokazujemo svoju socijalnu osjetljivost prema ranjivim kategorijama društava, navodi direktorica CPE gđa. Sanja Hajdukov.

Udruženje „Zemlja djece u Bosni i Hercegovini“ u duhu buduće saradnje upućuje veliko hvala za ovu značajnu donaciju našem Centru.

Melisa Grebović

Koordinatorica Centra

Udruženje „Zemlja djece u Boni i Hercegovini“

aktuelno.ba

Komentari

Komentara