BOSS: Inicijativa za finansiranje liječenja djece van BiH ugledala svjetlo dana

Rental Travel

Nakon što je na januarskoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla prihvaćen prijedlog Mirnesa Ajanovića da se od svih institucija izvršne i zakonodavne vlasti zatraži  obezbjeđenje finansiranja liječenja djece i odraslih koji se ne mogu liječiti u BiH, te da se u zavodima za zdravstveno osiguranje odrede novčana sredstva, došlo je do realizacije inicijative od određenih nivoa vlasti.

Reha Centar

Skupština Tuzlanskog kantona je obavijestila Gradsko vijeće Tuzla o realizaciji inicijative, te je dostavljena i Odluka o finansijskoj pomoći za liječenje obavljeno u inostranstvu (05-0511-1-73-15/19-SM/SM), donesena od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. U Odluci je naznačeno da se utvrđuje pravo osiguranim licima na finansijsku pomoć za liječenje obavljeno u inostranstvu, te će se djeci do napunjenih 18 godina života odobriti finansijska pomoć u visini iznosa plaćenog računa za liječenje, a najviše do 50.000 KM, u tekućoj godini.

Za odrasle je odobreno plaćanje liječenja u iznosu od 20 odsto od računa, međutim predviđena su sredstva i u Zavodu zdravstvenog osiguranja FBiH. Gradskom vijeću Tuzla su na osnovu inicijative dostavljena izjašnjenja i drugih nivoa izvršne i zakonodavne vlasti, o čemu će javnost biti naknadno obavještena kako bi građani bili upoznati sa stečenim pravima u cilju pravovremenog liječenja.

U prilogu inicijativa Mirnesa Ajanovića od 11. januara 2019. godine.

Muamer Dedić, Press BOSS-a

aktuelno.ba

Komentari

Komentara