Anketa o zadovoljstvu građana pruženim zdravstvenim uslugama tokom pandemije

Spread the love
Rental Travel

Molimo građane da, ukoliko su u periodu od marta 2020. tražili zdravstvenu uslugu za sebe lično – u svojstvu pacijenta, ili za drugu osobu o kojoj skrbe ili su njen zakonski zastupnik, odgovorite na pitanja iz ankete koja je postavljena na web stranici Vlade TK. Anketa je anonimna i služi isključivo svrsi poboljšanja pružanja usluga stanovništvu.

Reha Centar

Link za anketiranje 

aktuelno.ba

Komentari

Komentara