Anketa INZ-a: Dvije trećine anketiranih podržavaju imunizaciju

Spread the love
Rental Travel

Trećina stanovništva podržava proces imunizacije ili još razmišlja, dok je svaka peta anketirana osoba već ubijeđena u “kontra” proces koji je aktuelan, pokazala je anketa koju je početkom februara uradio Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ).

Reha Centar

Rezultati će poslužiti u cilju istraživanja komunikacijskih strategija i promotivnih aktivnosti u borbi protiv pandemije Covid-19, a pitanja u anonimnoj anketi su bila u skladu sa Planom za vakciniranje protiv Covida-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prema podacima INZ-a od gotovo 38.000 onih koji su se informirali o samoj anketi, sve odgovore je dalo 1.712 osoba s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona.

Zanimljivo je da, dok je omjer onih kojih su bili zainteresirani za anketu bio 58 naprema 42 u korist žena, među onim koji su anketu ispunili je bilo još više “hrabrijeg” pola, jer su žene 68 posto svih anketiranih.

– Namjera nam je bila je procijeniti stavove o vakciniranju protiv Covida-19 među građanima ZDK, utvrditi glavne izvore informiranja, nedostatke u protoku informacija, te izvore kojima se najviše vjeruje kad je riječ o plasiranju informacija vezanih za postojeće vakcine i njihovu učinkovitost – kazao je koordinator internog Kriznog štaba za zdravstveno-odgojne aktivnosti INZ-a tokom pandemije Nino Hasanica.

Među anketiranim, na pitanje da li bi primili vakcinu protiv Covida-19 kad ona bude dostupna, najčešći odgovor je bio “definitivno DA” – 29,2 posto i “definitivno NE” – 21,1 posto. Slijede “Vjerovatno DA” – 20,3 posto, “Nisam siguran/sigurna” – 16,3 posto i “vjerovatno NE” – 13,3 posto.

Na upit o tome od čega i kakvih informacija ovisi odluka o vakciniranju, najčešći odgovor kod čak 1.125 anketiranih je navelo “Da je vakcina bila duže vrijeme u upotrebi”, dok 469 osoba podržava vakciniranje “Ako se vakcina koristi u drugim državama”.

Među zanimljivim odgovorima u anketi je i onaj da čak 30,4 posto od svih 1.712 anketiranih osoba smatra da vakcina treba biti obavezna, dok 23, 6 posto isključuje potpuno tu opciju.

Također, gotovo 60 posto anketiranih smatra ili vjeruje (potpuno ili djelomično) da će vakciniranjem moći izbjeći barem dio mjera koje su na snazi (javna okupljanja, boravci u grupama, zaštitna oprema…).

Kao izvor za dobijanje sigurnih i provjerenih informacija, anketirani najčešće navode zdravstvene radnike iz sistema javnog zdravstva (816) ili zdravstvenih radnika iz porodične medicine (695).

Na kraju, na upit o općenitom stavu prema vakcinama uključujući sezonsku gripu, vakcine koje primaju djeca i slično, potpuno ili djelomično pozitivno mišljenje ima gotovo tri četvrtine (74,3 posto) svih anketiranih, dok desetak posto anketiranih ima negativno mišljenje o vakcinama.

Po uzrastu, najviše anketiranih je od 18 do 30 godina (30,8 posto), 31 do 40 godina (28,5 posto),  te 41-50 godina (23,7 posto), saopćio je Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Anketirani su kao svoju stručnu spremu najčešće naveli višu školu ili fakultet (51,5 posto), te srednju četverogodišnju školu (27,1 posto). Zaposlenih je bilo 68,8 posto, nezaposlenih 18,4 posto. Kao mjesto življenja anketirani su naveli najčešće grad (61 posto) ili prigradsko naselje (22,8 posto).

Komentari

Komentara