Savjetodavni odbor građana Grada Tuzla: Poziv građanima za popunjavanje online ankete

Spread the love
Menprom

Poštovane građanke i građani Tuzle,

Reha Centar

Obavještavamo vas da je u toku provođenje online ankete od strane Savjetodavnog odbora građana Grada Tuzle o mišljenju građana o budžetu lokalne samouprave. Cilj ankete jeste prikupiti vaše stavove o pristupu, razumijevanju i informisanosti o budžetu, te vašem učešću u budžetskom procesu.

Savjetodavni odbor građana namjerava koristiti rezultate ankete kako bi u saradnji s Gradom Tuzla provodio aktivnosti na unapređenju informisanosti i participacije građana u budžetskom procesu.

Pozivamo sve zainteresovane građane da sudjeluju u anketi putem sljedećeg linka: https://forms.office.com/r/sMCnz5K5MP

Savjetodavni odbor građana Grada Tuzla formiran je u saradnji s Projektom pomoći lokalnoj upravi (LGAA), koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Cilj formiranja Savjetodavnog odbora je pružanje podrške lokalnoj samoupravi u osiguravanju većeg učešća građana u procesu donošenja odluka, te kao mehanizam praćenja učinka u provođenju javnih politika.

Vaša aktivna participacija u ovoj anketi doprinijet će boljem razumijevanju potreba i očekivanja građana, što će dalje omogućiti unapređenje saradnje između lokalne samouprave i zajednice.

Savjetodavni odbor građana Grada Tuzla

aktuelno.ba

Komentari

Komentara