Aktivnosti na efikasnijem funkcionisanju prijevoza putnika do i sa Međunarodnog aerodroma Tuzla

Spread the love
Menprom

Broj putnika koje se otpremi i dopremi sa i na Međunarodni aerodrom Tuzla svake godine se značajno povećava, tako da je broj prevezenih putnika u 2015. godini iznosio 259.074 putnika, broj prevezenih putnika u 2016. godini iznosio je 311.126 putnika, dok je planirani broj prevezenih putnika u 2017. godini, na koji je Vlada TK dala saglasnost, cca 480.000 putnika.

Reha Centar

Uzimajući u obzir činjenicu da se broj prevezenih putnika sa Međunarodnog aerodroma Tuzla svake godine značajno povećava, a sa ciljem što efikasnijeg funkcionisanja prijevoza putnika koji slete na Međunarodni aerodrom Tuzla ili koji treba da polete sa Međunarodnog aerodroma Tuzla danas je u ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK upriličen radni sastanak ministra g-dina Mirsada Gluhića i pomoćnika ministra za saobraćaj g-dina Nenada Lukanovića sa direktorom JP Međunarodni aerodrom Tuzla  g-dina Rifetom Karasalihoviće i predstavnicima Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK direktorom g-dinom Amelom Mehanovićem, glavnom kantonalnom inspektoricom g-đicom Anelom Hatunić i inspektorom cestovnog saobaćaja g-dinom Enverom Abadžićem.

Sastanak je sazvan sa ciljem da putnici koji koriste usluge Međunarodnog aerodroma Tuzla, osim kvalitetne usluge u avio prijevozu, dobiju i kvalitetnu uslugu prijevoza do i sa Međunarodnog aerodoma Tuzla, bilo da se radi o prijevozu putnika taksi vozilima, rentakar prijevozu putnika ili da se prijevoz putnika organizuje sa autobusima u vanlinijskom, a u doglednoj budućnosti i u linijskom prijevozu putnika.

Sa tim ciljem danas su dogovorene konkretne aktivnosti koje treba da poduzmu kako JP Međunarodni aerodrom Tuzla tako i nadležne institucije, odnosno Ministarstvo i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove sa ciljem podizanja kvaliteta pružanja usluge prilikom prijevoza putnika sa i na Međunarodni aerodorom Tuzla, te inspekcijske kontrole prilikom obavljanja tog prijevoza.

Takođe, osim aktivnosti na podizanju nivao pružanja kvaliteta usluga prijevoza putnika sa i na Međunarodni aerodrom Tuzla razmatrana je i problematika  korištenja zemljanih površina, odnosno njiva, koje su pretvorene u nelegalne parkinge za vozila u neposrednom okruženju Međunarodnog aerodroma Tuzla, na kojima se nelegalno naplaćuju usluge parkiranja.

Navedena nelegalna aktivnost pružanja usluga parkiranja, osim što svojim nelegalnim radom smanjuju prihode JP Međunarodni aerodrom Tuzla koji ima uređene i afaltirane parking površine, daju jednu ružnu sliku putnicima koji dolaze i odlaze sa aerodroma, a i sa stanovišta sigurnosti rada aerodroma, predstavljaju određenu bezbjedonosnu prijetnju, te će se u narednom periodu pojačati aktivnosti nadležnih kontrolnih organa sa ciljem eliminisanja nelegalnog rada i u ovom segmentu.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK –  aktuelno.ba

Komentari

Komentara