20.259 sadnica maline za 17 korisnika sa području grada Tuzla

Rental Travel

U krugu sjedišta Udruženja BOSPER, danas je izvršena isporuka 20.259 komada sadnice maline POLKA za 17 korisnika, sa područja grada, uključenih u projekat “Razvoj održive poljoprivredne proizvodnje na području grada Tuzla”. Nakon preuzimanja sadnica, upriličen je i seminar za korisnike koji će do kraja 2015. godine podići nasade maline, na ukupno 19 dunuma na području grada Tuzla.

Reha Centar

Prema riječima Nevresa Kamberovića, stučnog savjetnika za poljoprivredu u Službi za razvoj i poduzetništvo, riječ je o planiranoj podršci Grada Tuzla, koja iznosi 1050 KM po dunumu zasada maline.

„S obzirom na predispozicije i veliku potražnju maline, kako na našem tako i na europskom tržištu, idemo u tom pravcu i nastojimo da animiramo što veći broj korisnika da se bavi ovom proizvodnjom. Korisnici će za jedan dunum dobiti 1068 sadnica, dok je ostatak sredstava potrebnih za podizanje nasada maline vlastito učešće korisnika. Riječ je o projektima koji se sufinansiraju iz Budžeta Grada Tuzla. Grad Tuzla je također osigurao i dodatna sredstva za osiguranje nasada maline, kod osiguravajuće kuće u periodu od godinu dana“ – navodi Nevres Kamberović, stučni savjetnik za poljoprivredu u gradskoj administraciji.

O projektu Razvoj održive poljoprivredne proizvodnje na području grada Tuzla, čija je ukupna vrijednost oko 100 hiljada KM, govorila je Amila  Jogunčić-Škrobić iz Udruženja BOSPER.

SADNICE MALINE

„Ciljnu grupu predstavljaju individualni poljoprivredni proizvođači, sa područja grada Tuzla (starosti do 18-65 godina), koji prvi puta pokreću proizvodnju i poljoprivredni proizvođači koji imaju već zasnovanu proizvodnju, a žele proširiti već postojeće poljoprivredne kapacitete i to u oblasti proizvodnje povrća u plastenicima ili na otvorenom polju (proizvodnja krastavca), voćarstvu ili stočarstvu. Ciljna grupa uključuje i proizvođače koji su registrovani kao obrtnici u poljoprivrednoj djelatnosti ili djeluju kao registrovana pravna lica koja su statistički razvrstana za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, kao pretežnu djelatnost. Planirano je uključivanje 64 individualna proizvođača, od toga 45 muškaraca (70%) i 19 žena (30%) te 3 poljoprivredne zadruge. Krajnji korisnici projekta su: članovi obitelji korisnika/ca projekta, lokalna zajednica, mljekare, poljoprivredne zadruge, udruženja poljoprivrednika, prerađivači, potrošači“- izjavila je Amila Jogunčić-Škrobić iz Udruženja BOSPER.

SADNICE MALINE

U Breškama, Muhamed Kalajlić, već drugu godinu za redom širi svoju plantažu, zahvaljujući implementaciji ovog projekta: „Ove godine krećem sa sortom POLKA, a i prošle godine smo zasadili jedan dulum površine. Veoma smo zadovoljni  i uspjeli smo riješiti i navodnjavanje, a sada idemo sa drugom vrstom, sa većom vrijednosti i većim brojem sadnica, takođe na dulum površine. Nadam se da ćemo se i širiti, jer smo veoma zainteresovani za malinu. Ukoliko bude postojala mogućnost za konstantno tržište, da to možemo plasirati, sigurno je da ćemo i zasađene površine proširiti“.

Sveukupni cilj projekta Razvoj održive poljoprivredne proizvodnje na području grada Tuzla je doprinijeti povećanju kapaciteta za razvoj održive poljoprivredne proizvodnje, na cijelom području grada Tuzla, u funkciji povećanja proizvodnje hrane, te stvaranje novih prihoda.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara