Žestok politički sukob između pozicije i opozicije u Gradskom vijeću Tuzla

Spread the love
Rental Travel

Nakon što je prije nekoliko dana opozicija u Gradskom vijeću Grada Tuzla objasnila građanima zašto je napustila sjednicu, press konferenciju za medije održala je parlamentarna većina okupljena oko SDP- a koju još čine BOSS te tri samostalna vijećnika.

Reha Centar

Odmah nakon toga par sati kasnije, ponovo se oglasila opozicija, koju čine SDA, SBB, HDZ, NS Radom za boljitak te Tuzlanska alternativa.

Prenosimo u cijelosti saopćenja i pozicije i opozicije:

MIRNES AJANOVIĆ

Prednost ima pozicija a kako slijedi:

kKlub vijećnika i vijećnica SDP BiH u GV Tuzla

Klub vijećnika BOSS-a u GV Tuzla

Samostalni vijećnici u GV Tuzla

INFORMACIJA SA ODRŽANE PRESS KONFERENCIJE

U ponedjeljak, 23. maja 2016. godine održana je Press konferencija klubova vijećnika i vijećnica SDP-a, BOSS-a i samostalnih vijećnika u GV Tuzla, odnosno parlamentarne većine povodom pokušaja blokade Gradskog vijeća Tuzla od strane klubova vijećnika SDA, SBB, HDZ, Tuzlanska alternative i NS Radom za boljitak.

Pored toga što su prethodno napustili sjednicu Gradskog vijeća, i to kada se glasalo o jedinstvu Tuzle, navedeni i dalje pokušavaju blokirati rad i razvoj grada. Na sjednici Kolegija Gradskog vijeća  Tuzla održanoj dana 18.05.2016. godine, SDA, SBB, HDZ, Tuzlanska alternativa i NS Radom za boljitak. Glasali su protiv rasprave  o datumu održavanja i dnevnom redu redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, te su na taj način jasno poručili da žele blokirati Gradsko vijeće i Grad Tuzlu.

Vijećnici i vijećnice SDP, BOSS-a ii samostalni vijećnici nisu dozvolii da se ostvari namjera blokiranja rada i funkcionisanjaGradskog vijeća Tuzla, a samim tim i blokiranje donešenja značajnih odluka koje se tiču unapređenja uslova života građana i građanki Tuzle, te su podnijeli zahtjev predsjedavajućem Gradskog vijeća Truzla, da shodno Poslovniku Gradskog vijeća zakaže redovnu sjednicu za 31.05.2016. godine.

Geradsko vijeće Tuzla kao zakonodavni organ je usvojilo Program rada za 2016. godinu koji se treba da realizovati do kraja mandata, a svi Klubovi i sve stranke koje participiraju u GV Tuzla zajednički su učestvovali u kreiranju tog dokumenta, a sada blokadom pokušavaju da se taj Program ne realizuje, a sve sa ciljem pokušaja nemoralnog manipulisanja sa javnosti.

Vijećnici i vijećnice SDP, BOSS-a ii samostalni vijećnici podržavaju demokratski način izražavanja nezadovoljstva u smislu diskusija, iznošenja argumenata, te glasanja ”PROTIV” ili ”UZDRŽAN” ukoliko se neko od vijećnika ili vijećnica ne slaže sa određenim prijedlozima ili odlukama, ali namjera blokiranja rada je nedemokratska, totalitarna i  jasna poruka biračima i biračicama kakva bi Tuzla bila da su takve strukture na vlasti u Tuzli.

Klubovi vijećnika i vijećnica SDP-a, BOSS-a i samostalni vijećnici neće dozvoliti da se u Tuzli stvori kriza ili blokada, te će poduzeti sve mjere u skladu sa Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Tuzla,  shodno vijećničkim i pbavezama prema građanima i građanskama Tuzle, da Gradsko vijeće funkcioniše u skladu sa zakonima i Poslovnikom.

Tuzla, 23.05.2016. godine

xcxcxc

Saopćenje opozicionih stranaka:

Klub vijećnika SDA Tuzla

Klub vijećnika HDZ BiH Soli

Klub vijećnika SBB-a Tuzla

Klub vijećnika Tuzlanske alternative

Tuzla, 23.05.2016.

SREDSTVIMA INFORMISANJA

Saopštenje : Pozicija u Gradskom vijeću ne zna računati

U povodu press konferencije koju je održala pozicija u Gradskom vijeću Grada Tuzle ( SDP, BOSS i tri nezavisna vijećnika ) oglasila se i opozicija u Gradskom vijeću saopštenjem za javnost.

Napuštanje 21. sjednice Gradskog vijeća od strane opozicije koju čini 15 vijećnika (SDA, SBB, HDZ, NSRZB i Tuzlanska alternativa) nije bilo sa ciljem opstrukcija i blokada nego jedan od načina da se demokratskim putem skrene pažnja javnosti na pokušaj većine u Gradskom vijeću da donese nezakonite i štetne odluke za ovaj grad.

Većina u GV Tuzla umjesto da pokuša kroz dogovor sa opozicijom prevazići postojeće stanje kako bi Gradsko vijeće moglo nastaviti raditi u punom kapacitetu, nastavlja se ponašati isključivo kao da imaju dvotrećinsku većinu.

Želimo ovom prilikom podsjetiti većinu da iako imaju 16 ruku u Vijeću, njihov legitimitet da predstavljaju građane Tuzle je na najnižem mogućem nivou.

Naime, prema rezultatima posljednjih lokalnih izbora održanih u oktobru 2012. godine u ovom momentu iza opozicionih stranaka stoji 20. 626 glasova njihovih birača ( SDA 6923, SBB 4784, NSRZB 3834, HDZ 2609, Tuzlanska alternativa 2476 glasova) dok iza pozicije stoji 15.443 glasova (SDP 12.502, BOSS 2941 glasova). Kada bi se uzeli rezultati izbora iz 2014. godine ta razlika bi bila još ubjedljivija. Glasovi tri nezavisna vijećnika ili prebjega su u ovom slučaju irelevantni jer su građani na izborima glasali za stranke čiji su oni bili kandidati (SBB i SZBiH).

Ove brojke dokazuju da opozicija ima puno pravo, legitimitet i obavezu da preduzima sve aktivnosti u Gradskom vijeću Tuzla i da se bori svim demokratskim sredstvima koja će donijeti korist ovom gradu i njegovim građanima. Da pozicija u Gradskom vijeću ne zna računati govori i činjenica da je na posljednjoj 21. sjednici Vijeća, a što se može vidjeti i uvidom u snimak sjednice, Gradsko vijeće djelovalo bez potrebnog kvoruma jer su vijećnici napuštali salu u kojoj se održavala sjednica, a predsjedavajući GV Jozo Nišandžić nije djelovao u skladu sa Poslovnikom jer je trebao zatražiti pauzu i utvrditi kvorum.

Zbog svih ovih činjenica opozicija je uputila inicijativu da se utvrdi da li su odluke, izvještaji, informacije i rješenja koji su usvojeni na posljednjoj sjednici u skladu sa zakonom i Poslovnikom kao i da se utvrdi da li je prilikom imenovanja predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora, javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Grad Tuzla došlo do povrede odredaba Zakona o sukobu interesa, koju pozicija na kolegiju Vijeća nije htjela podržati.

Dakle, jedini grijeh opozicije u Gradskom vijeću je što ne želi prihvatiti diktate i manifestaciju političke sile. Ova situacija se može prevazići samo dogovorom. Zato i pored svega pozivamo većinu u Gradskom vijeću da zbog građana grada Tuzle prevaziđemo trenutne nesuglasice i da radi dobrobiti ovog grada, uz puno uvažavanje svih u Gradskom vijeću, nastavimo raditi posao za koji smo izabrani.

Klub vijećnika SDA Tuzla

Klub vijećnika HDZ BiH  Soli

Klub vijećnika SBB-a Tuzla

Klub vijećnika Tuzlanske alternative

aktuelno.ba

 

 

 

Komentari

Komentara