Zaštita građana od pasa lutalica u Tuzli predmet rasprave redovne sjednice Gradskog vijeća

Menprom

Gradsko vijeće Tuzla traži da se prilikom prvog rebalansa Budžeta Grada Tuzla sagledaju zakonske i mogućnosti Budžeta Grada Tuzla za potrebe zbrinjavanja i udomljavanja nezbrinutih životinja u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životnja BiH i Odlukom o uslovima, držanju i načinu postupanja sa domaćim životinjama, kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama , sve sa ciljem zaštite građana od ujeda pasa lutalica, pa samim time i bjesnila i drugih zaraznih bolesti.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara