Žaljenje zbog negativne slike i poruke koja je poslana iz Gračanice

Menprom

Nakon jučerašnjih događaja koji su nepotrebno narušili optimističnu sliku koju je Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOS EKSPO slao iz našeg kantona, Vlada Tuzlanskog kantona i na ovaj način izražava svoju podršku održavanju Sajma, kao izuzetno respektabilne i potrebne manifestacije u Gračanici i Tuzlanskom kantonu.

Reha Centar

Ponavljamo, ostvarivanje pozitivnog uticaja na privredni razvoj i stvaranje pozitivne poduzetničke klime, te povećanje konkurentnosti privrednog sektora, kao i bolje međusobno povezivanje privrednih subjekata i poduzetničkih regija, što je cilj sajma GRAPOS EKSPO, se u potpunosti poklapa sa strateškim opredjeljenjem Vlade Kantona.

Također, Vlada Tuzlanskog kantona podržava i rad svih inspekcijskih i drugih organa koji vrše nadzor i kontrolu poslovanja, ali smatramo da se kontrola i nadzor trebaju vršiti diskretno, bez ugrožavanja poslovanja bilo kojeg privrednog subjekta.

Bez želje da se miješamo u organizaciju bilo čijeg rada, indikativno je i nedopustivo da tokom manifestacije razni nivoi inspekcijskih nadzora i kontrola, svakodnevno obilaze i svojim radom blokiraju rad i provođenje sajamskih aktivnosti, direktno šaljući ružnu sliku i poruku da se u Tuzlanskom kantonu posluje pod pritiskom kontrole i represije.

Pretpostavljamo da su se inspekcijski nadzor i kontrola poslovanja Sajma mogli izvršiti i drugačije, bez ometanja rada Sajma i ugrožavanja procesa sklapanja novih poslovnih aranžama, posebno ukoliko se uzme u obzir da sajamska aktivnost traje samo tri dana tokom godine.

Podcrtavamo da inspekcijski organi trebaju raditi svoj posao, ali se mora voditi računa o tome da njihov rad ne smije ugrožavati zakonit rad i poslovanje privrednih subjekata.

Na kraju još jednom želimo izraziti žaljenje zbog negativne slike i poruke koja je jučer poslana iz Gračanice, izraziti podršku organizatorima Sajma, te im čestitati na, i pored svih poteškoća, uspješno realiziranoj manifestaciji. Nadamo se da ove neprijatnosti neće ugroziti dalji rast i razvoj Sajma, te da ćemo naredne 2016. godine biti u prilici otvoriti još brojniji, raznovrsniji i po svim parametrima veći sajam nego što je to bilo ove godine.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara