Subvencioniranje dijela kamatne stope u privredi

Spread the love
Menprom

Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Programa za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BIH (sredstva na ESCROW računu). Izmjena je predložena jer postojećim programom nisu obuhvaćena sredstva za subvencioniranje kamatne stope u 2021. godini. Vlada TK obezbijedila je sredstva za subvencioniranje kamatne stope u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa Escrow računa u ukupnom iznosu od 1.000.000 KM. Nakon okončanja procedure za odabir banke krajem 2019. godine, Vlada TK i Ministarstvo privrede su potpisali Ugovor o pružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope/profitne marže privrednim subjektima sa područja TK i Aneks II Ugovora sa Bosna Bank International d.d. Sarajevo, kao najpovoljnije banke za plasman navedene kreditne linije po objavljenom javnom pozivu. Kreditna linija omogućila je privrednicima dobijanje kredita sa kamatnom stopom od 2,86 % (koje u potpunosti subvencionira Vlada TK), grejs periodom do 12 mjeseci, rokom otplate od 6 godina i troškom obrade kredita u iznosu od 0,39 %.  Privrednicima je bilo na raspolaganju 27.150.000 KM kreditnih sredstava, a Vlada će subvencionisati ukupan iznos od 1.000.000 KM aplikantima koji ispune uslove za subvencioniranje.  

Reha Centar

U skladu sa Ugovorom o pružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope i Pravilnikom o postupku odobravanja sredstava za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja TK u decembru ‘20. godine započeta je kvartalna isplata subvencija korisnicima kredita. Sredstva u iznosu od 170.000,00 KM koristit će se za subvencioniranje dijela kamatne stope u 2021. godini na odobrene kredite iz kreditne linije plasirane privrednim subjektima koji posluju na području Tuzlanskog kantona putem BBI d.d. Sarajevo.

Vlada je također donijela Odluku o odobravanju sredstava za subvencioniranja kamatne stope privrednim društvima u iznosu od 167.632 KM za ukupno 13 korisnika koji su redovno vršili povrat kredita.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara