Zakazana 37. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera

Rental Travel

Na današnjoj sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, zakazana je 37. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera.

Reha Centar
  1. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u subotu, 30.1.2021. godine, sa početkom u 9,00 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

Predloženo je razmatranje sljedeće tačke dnevnog reda:

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-26-7/21 od 15.1.2021. godine.

 Sjednica Skupštine će biti održana u skladu sa propisanim mjerama predostožnosti od širenja korona virusa.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara