Zajedničkim aktivnostima do smanjenja zagađenja

Spread the love
Menprom

Smanjenje stepena zagađenja vodotoka uslijed rada separacije Rudnika mrkog uglja Banovići bila je glavana tema današnje posjete ministra prostornog uređenja i zaštite okoliša Zvjezdana Karadžina Općini Banovići.

Reha Centar

U društvu načelnika Općine Midhata Husića, Ministar je obišao pogone separacije i zaključeno je da će Rudnik mrkog uglja Banovići u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okolice TK u narednom periodu definisati kritične tačke vezane uz rad ovog postrojenja, te će Ministarstvo i Rudnik zajedno nastupiti prema Fondu za zaštitu okoliša FBiH s ciljem subvencioniranja određenih aktivnosti kojima će se unaprijediti zaštita vodotoka i okoliša u cjelosti.

Obzirom da je zaštita jezera Modrac, jedna od prioritetnih aktivnosti Fonda, na osnovu preliminarnih razgovora sa Direktorom Fonda evidentna je spremnost da se pomogne realizaciji ovog projekta.

Tokom današnje posjete razgovaralo se i o onaprijeđenju saradnje između JU Zaštićeni pejzaž Konjuh i Općine Banovići, izgradnji mosta u području izletišta Zlača, te učešću Općine Banovići u izgradnji međuopćinske deponije za općine Banovići, Živinice i Kladanj.

 

Odjeljenje za informisanje

Komentari

Komentara