Vlada TK donijela Odluku o prijemu volontera za potrebe pravosudnih organa

Spread the love
Menprom

Vlada TK donijela je Odluku o prijemu volontera za potrebe pravosudnih organa. Odlukom je odobren prijem šezdeset šest volontera i to diplomiranih pravnika za potrebe pravosudnih organa u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona u trajanju do dvije godine, u cilju osposobljavanja za samostalni rad na poslovima iz struke i sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganje pravosudnog ispita kao i diplomiranih ekonomista za potrebe ostalih organa u trajanju do godine, a radi osposobljavanja za samostalni rad na poslovima iz struke i sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog ispita.

Reha Centar

Broj volontera u kantonalnim organima će biti određen prema  potrebama institucije. Volonterski rad će se obavljati bez zasnivanja radnog odnosa i bez naknade, o čemu će biti zaključen ugovor o  volonterskom radu između rukovodioca pravosudnog organa i volontera. Uslovi i način prijema volontera bit će utvrđeni javnim oglasom koji će za sve organe na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona objaviti Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara