Produženje perioda prijema u radni odnos

Rental Travel

Kako bi omogućila nesmetano obavljanje radnih zadataka Vlada Tuzlanskog kantona je zbog dugotrajnih procedura prijema u radni odnos u državnoj službi utvrdila je Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu. Ovim izmjenama predviđa se da se radno mjesto, u slučaju potrebe za hitnim obezbjeđenjem obavljanja poslova upražnjenog radnog mjesta za koje organ ima potrebnu saglasnost, može popuniti na određeno vrijeme najduže do 12 mjeseci uz istovremeno pokretanje postupka javnog oglašavanja upražnjenog radnog mjesta. Prijedlog izmjena i dopuna Zakona upućen je Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara