Vlada TK dala saglasnost UKC-u Tuzla za prijem ukupno 62 uposlenika u radni odnos putem javnog oglašavanja

Menprom

Vlada je dala saglasnost i Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski Klinički Centar Tuzla za prijem ukupno 62 uposlenika u radni odnos putem javnog oglašavanja. Od ovog broja po 5 se odnosi na doktore medicine – specijaliste koji će biti primljeni na neodređeno vrijeme i doktore medicine, na određeno vrijeme do godinu dana. Na neodređeno vrijeme će biti primljeni i dva diplomirana inženjera medicinske radiologije, 30 medicinskih sestara-tehničara sa srednjom stručnom spremom i 20 nekvalifikovanih nemedicinskih ranika.

Reha Centar

Vlada je danas dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za prijem šest saradnika u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti na Fakultetu elektrotehnike u radni odnos na neodređeno radno vrijeme: i to dva asistenta za naučnu oblast „Telekomunikacije“, te po jedan asistent za naučne oblasti „Automatika i robotika“, „Elektroenergetske mreže i sistemi“, „Elektrotehnika i sistemi konverzije energije“ i „Računarstvo i informatika“.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara