Vlada TK dala saglasnost na prijedlog Kolektivnog ugovora u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH

Spread the love
Rental Travel

Na održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o usmjeravanju transfera u iznosu od za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu u iznosu 500.000,00 KM na ime finansijske pomoći budžetu Tuzlanskog kantona koju je dodijelilo Ministarstva finansija Federacije BiH.

Reha Centar

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku kojom se ne daje saglasnost na prijedlog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Polazeći od činjenice da se predloženi Kolektivni ugovor zaključuje isključivo za područja kantona u Federaciji BiH koji ga prihvate, a ne za teritoriju Federacije BiH, Vlada Tuzlanskog kantona je opredjeljenja da, shodno odredbama Zakona o radu Kolektivni ugovor za oblast zdravstva zaključi za područje Tuzlanskog kantona, na način kako je to učinjeno i u svim drugim oblastima djelatnosti koje se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

S tim u vezi Vlada Tuzlanskog kantona je zauzela stav da će, reprezentativnom sindikatu zaposlenih u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona, podnijeti pismenu inicijativu za kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora za područje Tuzlanskog kantona, i uz istu ponuditi prijedlog teksta Kolektivnog ugovora na razmatranje i očitovanje.

R.T.

 

 

 

Komentari

Komentara