Visoko obrazovanje na Tuzlanskom kantonu pod lupom Vlade TK

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim zadužuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da poveća naknade za troškove postupka licenciranja i ispitivanja uslova za početak rada i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona za 100%, i umanji visinu naknada predsjednika i članova komisija za provođenje tih postupaka za 25%.

Reha Centar

Također je zaduženo resorno Ministarstvo da ubuduće svaki svoj akt u vezi sa troškovima postupka i visini naknada za licenciranje i ispitivanje uslova za početak rada i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, a prije potpisivanja bilo kakvih ugovora, dostavi Vladi Kantona na razmatranje i davanje saglasnosti.

UNIVERZITET U TUZLI

Svi postupci za licenciranje i ispitivanje uslova za početak rada i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, koji su započeti prije donošenja ovog Zaključka, donošenjem odgovarajućih odluka i rješenja od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, te potpisivanja odgovarajućih ugovora sa članovima imenovanih komisija, okončat će se u skladu sa do sada važećim odlukama Ministarstva, navedeno je u dokumentu.

UNIVERZITET U TUZLI

aktuelno.ba

Komentari

Komentara