Usvojena Informacija o stanju u malim i srednjim preduzećima u TK

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o stanju u malim i srednjim preduzećima na Tuzlanskom kantonu u 2015. godini sa prijedlogom smjernica rada za naredni period. Cilj izrade Informacije je upoznavanje Vlade Tuzlanskog kantona i svih zainteresovanih subjekata sa stanjem u sektoru malih i srednjih preduzeća (MSP) te ukazivanje na trendove, probleme, kao i perspektive u ovom sektoru.

Reha Centar

Prema Informaciji, uloga malih i srednjih preduzeća u privredi Tuzlanskog kantona je nesporna, što potvrđuju i podaci o broju i rezultatima sektora MSP prezentirani u ovogodišnjoj Informaciji o stanju u malim i srednjim preduzećima na Tuzlanskom kantonu. Od ukupno 20.677 malih i srednjih preduzeća na području Federacije Bosne i Hercegovine, u Tuzlanskom kantonu je u 2015. godini poslovalo 3.579  malih i srednjih preduzeća što pokazuje da ovom sektoru treba dati veći značaj kako od strane vlasti na svim nivoima tako i od strane drugih aktera u privredi.

Najviše preovladavaju preduzeća iz oblasti Trgovine na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala i Prerađivačke industrije, a najveći broj je zabilježen na području grada Tuzla te općinama Gradačac i Gračanica.  Broj malih i srednjih preduzeća na području Tuzlanskog kantona u 2015. godini iznosi 3.579 i veći je za 51 (1,4%) u odnosu na 2014. godinu. U Federaciji BiH takođe broj MSP u 2015. godini je povećan u odnosu na 2014. godinu za 199 odnosno 0,97%. Sektor malih i srednjih preduzeća Tuzlanskog kantona je u 2015. godini sa ukupno 28.483 zaposlenih drugi po broju zaposlenih iza Kantona Sarajevo, kao i prema ostvarenoj neto dobiti perioda gdje ostvaruje učešće od 19,7% od  ukupnog iznosa neto dobiti perioda Federacije BiH.

Kako bi se sagledalo stanje i značaj malih i srednjih preduzeća u 2015. godini, izvršena je finansijska analiza te prezentirani podaci o raspoređenosti i zaposlenosti u MSP sektoru, zatim podaci koji se odnose na likvidnost, stabilnost, zaduženost, poslovne prihode i rashode, kao i neto dobit i gubitak perioda MSP sektora. Kao osnov za navedenu analizu korišteni su podaci iz finansijskih izvještaja malih i srednjih preduzeća za 2015. godinu predati Finansijsko-informatičkoj agenciji Sarajevo (FIA).

Sa namjerom da Informacija posluži kao podloga za ostvarenje novih poslovnih kontakata, Informacija sada sadrži i pregled 20 najuspješnijih preduzeća iz sektora metalne, drvoprerađivačke, građevinske i prehrambene industrije sa nazivima preduzeća, djelatnostima i kontakt podacima po navedenim sektorima. U okviru Informacije predstavljena je i poduzetnička infrastruktura kao jedan od najznačajnijih elemenata poduzetničkog okruženja pri čemu je dat pregled uspostavljenih i planiranih poslovnih zona na području lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona kao i sažet pregled implementiranih aktivnosti subjekata poduzetničke infrastrukture (komore, udruženja i dr.). U 2015. godini programima finansijske podrške dodijeljena su nepovratna finansijska sredstva subjektima male privrede sa različitih nivoa vlasti.

Navedeni programi odnose se na programe dodjele bespovratnih sredstava/poticaja za oblast poduzetništva od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona te Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona. Također, Informacija sadrži i podatke o dodijeljenim sredstvima iz budžeta lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona koja su namijenjena za podršku razvoja poduzetništva.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara