Ured premijera TK racionalizirao svoju sistematizaciju

Spread the love
Rental Travel

Davanjem saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda Premijera Tuzlanskog kantona, Vlada je optimizirala i racionalizirala rad ovog ureda. Novim Pravilnikom, a u skladu sa prethodno donesenim Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona, ukinuta su određena radna mjesta i smanjen ukupan broj sistematizovanih radnih mjesta. Umjesto dosadašnjih 17, novim Pravilnikom predviđeno je ukupno 14 radnih mjesta, a radni poslovi ukinutih radnih mjesta preraspoređeni su na preostala sistematizovana radna mjesta u Uredu premijera TK.

Reha Centar

Također, Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija. Izmjenama i dopunama se pristupilo zbog obaveze obaveze usklađivanja ovog propisa sa novim Zakonom o trezoru u FBiH.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK

Komentari

Komentara