Upućivanje operativnih snaga zaštite i spašavanja iz Federacije BiH u Republiku Sloveniju

Rental Travel

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na  hitnoj telefonskoj sjednici  prihvatila informaciju Federalne uprave civilne zaštite o poplavama u Republici Sloveniji s prijedlogom odgovora na zahtjev Republike Slovenije za međunarodnu pomoć u saniranju posljedica poplava, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Reha Centar

Vlada Federacije BiH daje saglasnost Vijeću ministara BiH da se upute operativne snage zaštite i spašavanja iz Federacije Bosne i Hercegovine u okviru operacije pružanja međunarodne pomoći Bosne i Hercegovine Republici Sloveniji u otklanjanju posljedica katastrofalnih poplava.

Federalna uprava civilne zaštite zadužena je da uime Vlade Federacije BiH, putem Ministarstva sigurnosti BiH, odmah dostavi Vijeću ministara BiH ovaj zaključak, te da koordinira upućivanje međunarodne pomoći u Republiku Sloveniju i da po okončanju operacije izvijesti Vladu FBiH.

Također, Federalna uprava civilne zaštite zadužena je da Federalnom ministarstvu finansija dostavi zahtjev za izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Vlade FBiH za 2023. godinu za finansiranje troškova angažovanja službi zaštite i spašavanja.

Fena

Komentari

Komentara