Materijalna šteta od poplava više od 18 miliona KM

Menprom

Vlada TK prihvatila je Informaciju Kantonalna uprava civilne zaštite o poplavama i klizištima na području Tuzlanskog kantona u periodu  maj – juni 2023. godine. Obilne kišne padavine uzrokovale su bujične poplave i porast vodostaja u svim vodotocima, izlijevanje iz korita i poplavama na području nekoliko općina. Preliminarne procjene pokazuju da se radi o štetama čije razmjere prevazilaze ekonomske mogućnosti općina i kantona, te će biti neophodna pomoć viših nivoa vlasti.

Reha Centar

Od strane općinskih komisija za procjenu šteta urađene su preliminarne procjena štete od poplava i klizišta za tri općine. Prema tim procjenama materijalna šteta iznosi preko 18 miliona KM.  Poplavljeno je više desetaka stambenih i pomoćnih objekata i poljoprivredno zemljište. Na području kantona su aktivirana klizišta koja ugrožavaju stambene i pomoćne objekte, saobraćajnice i vodotoke. Stanje prirodne nepogode zbog poplava i klizišta proglašeno je na području 4 općine i na nivou Tuzlanskog kantona. U akcijama zaštite i spašavanja vršena je evakuacija nekoliko porodica koje su smještene kod rodbine. Ministarstvo unutrašnjih poslova TK učestvuje i daje veliki doprinos u normalizaciji života, komunikacija, sigurnosti. U toku trajanja nesreće i u akcijama zaštite i spašavanja nije bilo smrtnog stradanja i težeg ozljeđivanja građana i spasilaca.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara