Služba civilne zaštite upozorava građane da se u naredna tri dana očekuju padavine koje mogu prouzrokovati bujične poplave

Spread the love
Menprom

Iz Službe civilne zaštite Grada Tuzle upozoravaju građane da se, prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, očekuje nastavak padavina i u narednom periodu, što može prouzrokovati pojavu bujičnih poplava. Agencija za vodno područje rijeke Save za period 15.06. do 18.06.2023. godine, odnosno za naredna 3 dana, prognozirala je vanredno hidrološko stanje i na području Tuzlanskog kantona. Nove padavine mogu izazvati poplave bujičnog karaktera, klizišta i ugroziti živote ljudi, infrastrukturu i druga materijalna dobra, pa su sve operativne snage zaštite i spašavanja u fazi pripravnosti za operativno djelovanje.

Reha Centar

Civilna zaštita apeluje da građani koji žive u blizini vodotoka, provode mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po ljude i materijalna dobra. U tom cilju, potrebno je:

 • Ne prilaziti obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama i potocima
 • ne dirati električne aparate ako su mokri i ako je voda već doprla do njih isključiti električne i druge instalacije i vodu;
 • pitku vodu i životne namirnice podići na više nivoe kuće ili stana;
 • ako ste u mogućnosti, spriječite prodiranje vode u najniže dijelove objekata podizanjem barijera ili pomozite prilikom uređenja istih (vreće sa pijeskom, zemlja, i dr.).

Osim većih količina padavina, u ovom periodu su karakteristične pojave grmljavinskog nevremena, pa je takođe potrebno provoditi mjere samozaštite i izbjegavati:

 • sklanjanje ispod visokih izoliranih stabala na otvorenom,
 • stajanje pokraj prozora, otvorenih vrata, metalnih stubova i predmeta kao što su slavine, utičnice i električni prekidači
 • korištenje telefona i mobitela tokom oluje
 • isključiti sve električne uređaje
 • izbjegavati osamljena stabla i rub šume
 • izbjegavati nošenje metalnih predmeta
 • izbjegavati boravak u blizini strujnih vodova i dalekovoda

U slučaju nastanka određene opasnosti (poplave, klizišta i dr.) i ugrožavanja ljudskih života što hitnije pozvati vatrogasce na broj 123 ili Operativni centar civilne zaštite na broj 121.

Služba civilne zaštite

Komentari

Komentara