UO FK Sloboda zahvalio Slađanu Iliću na inicijativi za izmjenu Zakona koja omogućava normalno funkcioniranje sportskih klubova

Spread the love
Rental Travel

Današnjim usvajanjem izmjena Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima u Predstavničkom domu, a ranije i Domu naroda, sportskim klubovima omogućava se djelimični otpis dugovanja i potpisivanje sporazuma o reprogramu preostalog duga na rokove maksimalno do deset godina.

Reha Centar

Ovim putem kompletan Upravni odbor FK Sloboda na čelu sa predsjednikom Senadom Mujkanovićem želi izraziti najdublju zahvalnost predlagaču navedenog zakona delegatu Kluba Srba u Predstavničkom domu FBiH Slađanu Iliću.

“Danas smo svi jako obradovani lijepim vijestima. FK Sloboda napokom ima mogućnost da normalno diše nakon što potpiše reprogram u skladu sa njenim realnim mogućnostima. Ovo je velika stvar kako za FK Sloboda tako i za sve druge sportske kolektive koji već godinama imaju problem nagomilanih dugova i blokiranih računa. Koristim priliku da u ime UO FK Sloboda izrazim zahvalnost predlagaču inicijative Slađanu Iliću kao i svima u Predstavničkom domu FBiH koji su podržali njegov prijedlog” – kazao je predsjednik UO FK Sloboda Senad Mujkanović.

FK Sloboda – aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara