Univerzitet u Tuzli promovirao 25 doktoranata

Spread the love
Rental Travel

Svečanim činom dodjele doktorskih diploma na čast doktora nauka, danas je Univerzitet u Tuzli promovirao 25 doktoranata koji su u proteklih šest mjeseci odbranili doktorske disertacije na fakultetima Univerziteta u Tuzli, uz napomenu da dva doktoranta nisu pristupili promociji.

Reha Centar

Svečanu ceremoniju promocije doktora nauka otvorio je rektor Univerziteta u Tuzli, prof. dr. sc. Enver Halilović.

univerzitet

„Bogatiji smo za ovaj značajan broj mladih ljudi koji su se opredijelili za bavljenje naukom. Ovom prilikom želim da naglasim da Univerzitet svakom kandidatu i doktorskoj disertaciji, od podnošenja projekta do odbrane, posvjećuje dužnu pažnju i respekt.

U prošloj godini smo uručili 65 doktorskih diploma, a od osnivanja Univerziteta u Tuzli 1976. godine do danas promovirali smo ukupno 654 doktora nauka,  kazao je rektor Halilović.

univerzitet

Na početku promocije prisutnima se obratio i ministar obrazovanja nauke kulture i sporta Tuzlanskog kantona, prof.dr.sc. Mirsad Kunić, te tom priliko čestitao diktorantima i zaželio dosta uspjeha u budućenaučnom radu.

Prilikom svečane ceremonije promovirane doktore nauka predstavljali su dekani fakulteta i mentori koji su govorili o biografskim podacima doktoranata, naučnom i stručnom radu, te o doktorskim disertacijama i doprinosu doktorskih disertacija nauci. Doktorske diplome danas promoviranim doktorima nauka uručio je rektor  Univerziteta u Tuzli, prof. dr. sc. Enver Halilović.

univerzitet

U ime promoviranih doktora nauka, prisutnim se obratila dr.sc. Jasminka Mustedanagić-Mujanović.

Među danas promoviranim veliki je broj doktoranata iz cijele Bosne i Hercegovine, koji su se odlučili na odbranu doktorskih disertacija na Univerzitetu u Tuzli.

univerzitet

Na čast doktora nauka promovirani su slijedeći kandidati:

dr.sc. Mirsad Zornić

dr.sc. Izudin Softić

dr.sc. Mario Pejdanović

dr.sc. Halima Hadžikapetanović

dr.sc. Zinaida Karasalihović

dr.sc. Alma Muslimović

dr.sc. Lejla Osmančević

dr.sc. Jasna Šehić Merić

dr.sc. Asmir Gogić

dr.sc. Amira Skopljak

dr.sc. Jasminka Mustedanagić

            Mujanović

dr.sc. Hasan Škiljo

dr.sc. Nenad Todorović

dr.sc. Selma Sijerčić Avdagić

dr.sc. Amela Selimović

dr.sc. Lejla Kuralić-Ćišić

dr.sc. Amila Bajraktarević

dr.sc. Nedžad Haračić

dr.sc. Almir Osmanović

dr.sc. Azra Kurtić

dr.sc. Fadil Imširović

dr.sc. Ilirijana Karabdić-Haxhibeqiri

dr.sc. Ljubica Tomić

dr.sc. Edvin Škaljo

dr.sc. Sanja Stanimirović-Mujanović

 

aktuelno.ba

Komentari

Komentara