UKC Tuzla: Urađene dvije transplantacije matičnih ćelija hematopoeze

Spread the love
Rental Travel

Projekat transplantacije matičnih ćelija hematopoeze u JZU UKC Tuzla, i u ovoj godini, provodi se u kontinuitetu u Odjeljenju za transplantaciju matičnim ćelijama hematopoeze Klinike za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla u protekloj sedmici urađene su dvije transplantacije matičnih ćelija hematopoeze.

Reha Centar

Autologna transplantacija matičnih ćelija hematopoeze urađena je kod pacijenta dobi 55 godina urađena je 17.novembra 2017.godine. Pacijent se liječio od Burkinovog limfoma, najagresivnijeg oblika Non-Hočkin limfoma. „Procedura autologne transplantacije matične ćelije protekla je uredno uz kontinuirani monitoring vitalnih funkcija pacijenta“, ističe prof.dr. Aida Čustović Arnautović, načelnica Klinike za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i šefica tima za transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze.

Jučer, 23.novembra 2017.godine urađena je alogena transplantacija pacijentu dobi 58 godina koji se liječio od akutne mijeloidne leukemije u UKC Sarajevo, te je radi neophodnosti sprovođenja alogene transplantacije MĆH kao modaliteta kurativnog liječenja osnovne bolesti upućen u UKC Tuzla, obzirom da se ovaj modalitet liječenja u BiH sprovodi jedino u UKC Tuzla. “Pacijent je iz Zenice, a donor je bila rođena sestra pacijenta koja živi u Bugojnu i koja je podudarna u HLA sistemu sa pacijentom. Predtransplantacijski period kao i sam akt transplantacije protekli su uredno bez neželjenih efekata i kod pacijenta i kod donora” ističe prof.dr. Aida Čustović Arnautović.

Inače, u UKC Tuzla se od 2004. godine kontinuirano sprovodi liječenje primjenom autologne i alogene transplantacije matičnim ćelijama hematopoeze, kao najsofisticiranijim i visoko specijalizovanim modalitetom liječenja koje poznaje današnja savremena medicina.

aktuelno.ba / UKC Tuzla

Komentari

Komentara