Učešće roditelja u radu škola doprinosi poboljšanju inkluzivnih praksi u školama

Rental Travel

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizirala je danas u Kalesiji prezentaciju na temu “Poboljšanje uloge roditelja u inkluzivnim praksama u školi”.

Reha Centar

 Prezentacija je imala za cilj da roditeljima, nastavnicima i upravama škola ukaže na najbolja iskustva i važnost učešća roditelja u radu škola. Također se razgovaralo o dodatnom ključnom elementu, podršci koju roditelji mogu pružiti obrazovnim institucijama svojim direktnim učešćem u procesu određivanja prioriteta škole, a u okviru Indeksa inkluzivnosti i uključivanja sve djece u obrazovni proces u skladu sa njihovim potrebama.

 Senada Pepeljak, predsjednica Vijeća škola i roditelja Tuzlanskog kantona, je istakla: „Značaj radionice ogleda se u tome što smo roditelje upoznali sa važnošću njihovog učešća u razvoju kvalitetne škole i inkluzivne nastave. U glavnom dijelu radionice, koristeći metodu mape uma, formirali smo razvojne timove koje čine roditelji, učenici i nastavnici kako bi se identificirale potrebe u školama, te odredili prioriteti  u smislu pripreme škole za uključenje sve djece u nastavne i vannastavne aktivnosti.“

Selma Hodžić, saradnica za inkluzivnu nastavu pri Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona je rekla: „Ovakvim aktivnostima se jača saradnja između Zavoda za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju i redovnih škola,“ i naglasila: „Radionice ove vrste su bitne jer učesnici dobijaju osnovne informacije o aktivnostima škole koje se tiču rada sa djecom sa poteškoćama u razvoju. One su također prilike da se objasni učesnicima  kako se dodatno informisati o ovim pitanjima. Ono što je posebno bitno istaći jeste da se roditelji i nastavnici nakon ovakvih događaja ponovo sreću i definišu daljnje teme za rad, čime se stvara inkluzivno okruženje u školama.“

Današnja prezentacija, organizirana u saradnji sa kantonalnim Udruženjem vijeća škola i roditelja i Dokumentacionim centrom za inkluziju u školama, jedanaesta je u nizu prezentacija u Tuzlanskom kantonu koju je Misija OSCE-a u BiH organizirala u proteklih godinu dana. Više od 400 učesnika je obuhvaćeno dosadašnjim aktivnostima. Iskustva sa općinskih nivoa će biti analizirana na kantonalnoj konferenciji koja će se održati u drugoj polovini 2015. godine.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara