U Tuzlanskom kantonu povećan broj zaposlenih, a smanjen broj nezaposlenih

Spread the love
Rental Travel

Prema posljednjim podacima Službe za zapošljavanje Tuzlanski kanton bilježi trend pada nezaposlenosti i istovremeni porast zaposlenih.

Reha Centar

Povećan broj zapošljavanja, dobrim dijelom je rezultat poticajnih mjera u zapošljavanju, finansijske podrške Vlade Tuzlanskog kantona, Vlade Federacije BiH i Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Kako se navodi u podacima Službe za zapošljavanje, na području Tuzlanskog kantona krajem marta 2016. godine evidentirano je 94.146 nezaposlenih osoba, što je za 3.815 osoba manje u odnosu na broj evidentiranih u martu 2015. godine, a za 2.283 osobe manje u odnosu na decembar 2015. godine. Također, tokom 2015. godine zaposleno je 18.056 osoba, što je porast broja uposlenih u odnosu na 2014. godinu.

Posmatramo li samo prvi kvartal (januar – mart) 2016. godine 5.237 osoba je pronašlo posao i time brisano sa evidencije službe. To je za 1.558 osoba više u odnosu na period januar-mart 2015. godine.

Gledajući zbirno 2015. godinu i prvi kvartal 2016., prema podacima JU Služba za zapošljavanje Tuzla u Tuzlanskom kantonu je zbog zaposlenja sa evidencije Službe brisano 23.239 osoba.

 

Odjeljenje za informisanje

Komentari

Komentara