Tehnološki višak u školama biće raspoređen do kraja sedmice

Rental Travel

Danas su u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama održale sjednicu, na kojoj su usvojile smjernice rada, ali i dogovorile da se do četvrtka naprave raspodjele svih nastavnika i profesora koji su nakon završetka školske godine proglašeni tehnološkim viškom.

Reha Centar

Po dostavljanju dokumentacije iz škola, u skladu sa kriterijima za iskazivanje prestanka i potrebe za radom, formirane su kantonalne komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, sačinjene od predstavnika sindikata, aktiva direktora i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Riječ je o oko 270 prosvjetnih radnika, za čijim radom je prestala potreba djelimično ili u potpunosti. U odnosu na prethodnu godinu, ovaj broj je duplo manji.

“Ove godine, u osnovnim školama je iskazana potreba za zbrinjavanjem oko 180 zaposlenika, a u srednjim oko 90 zaposlenih. Nastojimo da to trajno riješimo, raspoređujući nastavnike po odgovarajućim školama, pri tome gledajući da se izvrši optimalizacija u tim školama, vodeći računa o mjestu prebivališta osobe koja se zbrinjava. Zbrinjavanje ćemo završiti do kraja ove sedmice, formirana je i Drugostepena komisija, koja će biti sutra potvrđena na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, kako bi se uposlenici mogli žaliti na ponuđeno rješenje”, kazao je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta mr.sc. Izet Jagodi

„Smatramo da direktori škola trebaju da za uposlenike kojima nedostaje samo jedan ili dva časa, da pronađu mogućnost da se kroz različite školske obaveze to vrijeme nadoknadi u istoj školi. Prilikom raspoređivanja tehnoloških viškova Komisija će voditi računa o blizini škole po mjestu prebivališta uposlenika i broju bodova. Veći broj uposlenika iz srednjih škola morat će biti raspoređen u osnovne škole na području Tuzlanskog kantona”, kazao je Almir Hadžić predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola Tuzlanskog kantona.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara

Posted In: