Subvencija za smještaj i ishranu studenata u centrima u FBiH

Rental Travel

Vlada je donijela Odluku o odobravanju iznosa subvencije troškova smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima u Federaciji BiH. Odlukom je odobren iznos od 219,00 KM po jednom studentu mjesečno za subvencioniranje troškova smještaja i ishrane (2 obroka) studenata sa područja Tuzlanskog kantona smještenih u Studentski centar u Sarajevu, Studentski centar Univerziteta u Mostaru, Studentskl centar Sveučilišta u Mostaru i Studentski centar Univerziteta u Zenici. Subvencioniranje troškova smještaja i ishrane studenata odnosi se na period od 15.9.2015. godine do 15.7.2016. godine.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara