Sniženje cijena za oko 250 lijekova sa Pozitivne liste lijekova TK

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministra zdravstva donijela Odluke o Listi lijekova lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine koja je stupila na snagu 20.05.2019. godine. Odlukom o Listi lijekova lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine utvrđena je obaveza kantona da usaglase liste lijekova kantona sa Federalnom listom lijekova u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. S ciljem hitne nivelacije cijena lijekova, kantoni su dužni u što kraćem roku od dana stupanja na snagu ove Odluke, usaglasiti cijene lijekova na pozitivnim listama lijekova kantona, za one zaštićene nazive lijekova koji su zatečeni na pozitivnim listama lijekova kantona, a istovremeno su sadržani u svom generičkom obliku i na Federalnoj listi lijekova.

Reha Centar

Nakon toga, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine je 03.06.2019. godine objavila konačne revidirane maksimalne veleprodajne cijene lijekova za tržište BiH sukladno odredbama Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini. Cijene sa PDV-om u ovom Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pozitivnoj listi lijekova TK usaglašene su i sa Federalnom listom i sa objavljenim maksimalnim veleprodajnim cijenama lijekova. Ovom nivelacijom omogućeno je snižavanje cijena za oko 247 lijekova na Pozitivnoj listi lijekova TK, sa prosječnim sniženjem oko 5%. Kontinuirano snabdijevanje lijekovima jedna je od najvažnijih zdravstvenih usluga pacijentima kao krajnjim korisnicima. Ovim će biti omogućen dodatne uštede kada su u pitanju razhodi za izdavanje lijekova na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Vlada je također donijela Odluku o izmjeni Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog. Odlukom se mijenja Pozitivna lista lijekova Tuzlanskog kantona, koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara