Savremeni pristup uređenju oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu

Rental Travel

Nakon provedene javne rasprave o nacrtu Zakona o kulturi, Vlada je danas utvrdila ovaj zakon u formi prijedloga. Donošenje novog Zakona o kulturi je stvarna potreba da se, nakon što je prethodni zakon donesen 1998. godine, sistemski i na savremenim principima uredi ova oblast. Zakonom o kulturi se uspostavlja konstrukcija normativnog sistema u kulturi, koji je do sada nedostajao, a koji će se definitivno izgraditi kroz više posebnih zakona kojima se uređuju konkretne oblasti kulture. U tom smislu, Zakon o kulturi je proizašao iz stvarne potrebe za promjenom stanja, odnosa i položaja kulture, shodno njenom značaju i ulozi u društvu, i rezultat je potrebe za dinamičnim i sveobuhvatnim kulturnim razvojem Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Pored ustanova i privrednih društava u oblasti kulture, potreban značaj dat je i udruženjima građana, kao i umjetnicima i stručnjacima u kulturi kao fizičkim licima. Takođe je definisan pojam amaterskog djelovanja u oblasti kulture. Pored toga, ovim zakonom se definišu konkretni načini ostvarivanja podsticaja kulturnog razvoja Tuzlanskog kantona, gdje su dokument strategije razvoja kulture i unaprijed utvrđeni kriteriji za sufinansiranje nosilaca djelatnosti kulture prepoznati kao ključna sredstva u procesu ispunjavanja prethodno utvrđenih i zacrtanih kulturnih potreba, koje će se realizovati prvenstveno kroz postupak kreiranja, finansiranja i sufinansiranja programa i projekata u kulturi, čime će se kulturna scena značajno ojačati. Posebno treba istaći da se ovim zakonom prvi put definiše pojam umjetnika i pojam stručnjaka u kulturi kao fizičkih lica-nosilaca djelatnosti u kulturi, te da se uvodi Registar fizičkih lica u oblasti kulture što bi trebalo da doprinese jačanju njihove pozicije i uloge u kulturi Tuzlanskog kantona. Također, uvodi se pojam istaknutog stvaraoca u kulturi kao posebnog statusa koji dodjeljuje Vlada Kantona a koji podrazumijeva beneficije u vidu ostvarivanja prava na doživotnu godišnju nagradu u visini od jedne do tri prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara