Saopštenje Komisije za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla

Spread the love
Rental Travel

Predsjednik Komisije za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla, Mirnes Ajanović, uputio je dopis direktoru JKP Centralno grijanje d.d. Tuzla, kojim traži da se  pusti u pogon probno grijanje u stambenim objektima, obdaništima, školama, ustanovama i drugim pravnim licima u Tuzli, bez naknade do početka sezone grijanja, a radi niskih temperatura.

Reha Centar

Komisiji za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća je poznato da sezona grijanja počinje 15.10.2016. godine, ali s obzirom da su jutarnje i večernje temperature prilično niske posljednjih dana, Komisija za ljudska prava i slobode traži od Centralnog grijanja dd Tuzla, da odmah ili što prije pusti u pogon grijanje u stambenim objektima, obdaništima, školama, ustanovama i drugim pravnim licima na području Grada Tuzla, a sve u cilju zaštite zdravlja stanovništva a posebno djece i starijih osoba. U ovom vremenskom periodu građanima treba bez naknade (besplatno) isporučiti toplotnu energiju sve do zvaničnog otpočinjanja sezone grijanja u Tuzli.

Komisija za ljudska prava i slobode takođe traži od Centralnog grijanja dd Tuzla da se po prijemu ovog dopisa odmah izjasni o mogućnostima za realizaciju ovog zahtjeva.

Predsjednik Komisije za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla Mirnes Ajanović  i članovi Komisije, zahvaljuju se menadžmentu i uposlenicima Centralnog grijanja dd Tuzla na maksimalnom angažmanu pri zagrijavanja stambenih objekata, obdaništa, škola, ustanovama i drugih pravnih lica u  na području Grada Tuzla u proteklim godinama.

KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

Komentari

Komentara