Saopćenje za javnost Udruženja državnih službenika Federacije BiH

Rental Travel

Oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (Predstavnički dom i Dom naroda) su u petak, dana 23.10.2015. godine zakazali vanredne sjednice sa ciljem, da se u neregularnoj procedure, mimo važećih propisa usvoji Zakon o izmjenama  dopunama Zakona o državnoj službi Federacije BiH. Kao obrazloženje za ovakvo postupanje navodi se kako je neophodno ispuniti zahtjeve iz u javnosti često spominjane tzv. Reformske agende, što je apsolutno dezavuisanje građana. Iako nismo protiv reizbornosti rukovodećih državnih službenika, smatramo nedopustivim pravnim “nasiljem” da se zarad “uhljebljenja” politički podobnih kadrova, zakonska rješenja  usvajaju mimio propisanih procedura, tajno i bez učešća javnosti. To obrazlažemo slijedećim:

Reha Centar

Prvo, Vlada je utvrdila prijedlog Zakona i uputila ga u HITNU procedure, zanemarujući negativno mišljenje Ureda za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije (mišljenje broj:02-02/1-02-921/15 od 08.10.2015. godine). Zakon NIJE mogao biti u HITNOM postupku, jer nije razmatarn kao prednacrt. Osim toga, zakoni se u pravilu NE mogu usvajati u hitnom postpku, osim ako za to postoji neodložna potreba i ako bi donošenje zakona u redovnom postupku moglo izazvati štetne posljedice za Federaciju.  Nisu dati nikakvi razlozi za hitni postupak, a ni mi ga ne vidimo s obzirom na sadržaj Zakona.

Drugo, Zakonom se utvrđuje gubitak statusa državnog službenika za rukovodeće državne službenike (sekretare, pomoćnike rukovodioca organa, glavne inspektore itd.), a ostali državni službenici (nižerangirani) mogu bez ikakvog vrednovanja rezultata rada biti premješteni sa jednog na drugo radno mjesto i time postati umjesto o zakonu, ovisni o “volji”političkih oligarhija. Pri tome se zanemaruju osnovni ciljevi, koje treba da se ostvare reformom javne uprave na koju se obavezala BiH 2006. godine, a to su: javnost, ekonomičnost i politička neovisnost u radu, te stručnost i komptencije.

Treće, ovakvim zakonom se drastično narušava poštivanje osnovnih principa iz istog zakona, i to principa EFIKASNOSTI I EKONOMIČMOSTI, PROFESIONALNE NEPRISTRASNOSTI  I  POLITIČKE NEOVISNOSTI.

Četvrto, ako se obistine riječi Federalnog Ministra pravde, Mate Jozića (TV program, 19.10.2015.) u organe uprave Federacije BiH bit će bez ikakvih transparentnih i jasnih procedura i takmičenja u znanju i kvalitetu, biti “uhljebljeno” do 250 osoba (samo na Federalnom nivou), a ako se identičan Zakon usvoji i na drugim nivoima vlasti (kantonalnim/županijskim i lokalnim) može se očekivati još 2000 osoba na budžetima, što će u konačnici koštati ovu zemlju više stotina miliona KM (za jedan mandat).

Peto, tražimo od poslanika oba doma parlamenta Federacije BiH da se Zakon vrati u redovnu procedure, kako bi svi zainteresirani u transparentnoj javnoj raspravi mogli da daju svoje primjedbe i sugestije, te da ne dozvole da se javnost dezavuiše amandmanom koji je Vlada navodno usaglasila sa Sindikatom, jer je sastanak održan u tajnosti i sa istim članstvo nije upoznato. O po našem mišljenju sramnoj ulozi Sindikata u ovom procesu, javnost će biti naknadno detaljnije upoznata.

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA:

/Mr.sci.Zlatko Kovačević, dipl.ing.saobr./

aktuelno.ba

Komentari

Komentara

Posted In: