Rezultati popisa stanovništva u BiH do kraja 2015

Spread the love
Menprom

Pieter Everaers, direktor pri Uredu za statistiku Evropske komisije (EUROSTAT) i predsjedavajući Upravljačke grupe Međunarodne posmatračke operacije (IMO) za popis stanovništva i domaćinstava u BiH, izjavio je danas u Sarajevu da se nada da će rezultati popisa biti objavljeni do kraja 2015, piše Fena.

Reha Centar

Istakao je da postoji kašnjenje u obradi podataka zbog tehničkih problema vezanih za uključivanje ili isključivanje pojedinih grupa građana u kategoriju stalno naseljenih, te da je od predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića zatražio da pruži podršku finaliziranju rezultata popisa, što je on prihvatio.

Everaers je pojasnio da se, po međunarodnim standardima, stalno naseljenim smatraju oni koji su živjeli u zemlji duže od 12 mjeseci prije referentnog datuma ili planiraju živjeti tu duže od 12 mjeseci poslije referentnog datuma, ali da postoji doza subjektivnosti pri klasifikaciji tih pojmova zbog čega je statistika uvijek manje precizna od registracije.

Dodao je da je zadatak IMO-a da nadgleda proces pripreme i objave podataka popisa kako bi oni bili u skladu s međunarodnim standardima, što bi BiH omogućilo da ima vjerodostojne podatke na osnovu kojih država može kreirati politike, kao i međunarodne organizacije poput Svjetske banke i MMF-a.

Everaers je rekao da je važnost rezultata popisa i u tome što je BiH potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s EU, a na osnovu statistike se određuje koliko sredstava članice izdvajaju za Uniju, ali i koliko EU odobrava sredstava iz svojih fondova za podršku različitim sektorima.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara