Revizija prava ratnih vojnih invalida na štetu stvarnih korisnika

Rental Travel

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata Salko Bukvarević prisustvovao je radnom sastanku na temu realizacije Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko – invalidske zaštite.

Reha Centar

Na sastanku, koji jei održan u prostorijama BKC-a Tuzla,, prisustvovali su predstavnici Ministarstva za boračka pitanja TK, Saveza ratnih vojnih invalida TK, Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, te članovi Kolegija federalnog ministra.

BORCI TK BORCI TK

Najviše govora na ovom sastanku bilo je iz oblasti revizije, odnosno medicinskog vještačenja dosadašnjh prava i korisnika, jer su prema riječima prisutnih oni koji to pravo ne zaslužuju ili su ga stekli po nekom drugom nezakonitom osnovu u drugom planu.

Mnogi su mišljenja da se revizija provodi isključivo radi ušteda novca jer veliki broj je onih kojima je skinut procenat invalidnosti bez valjanog osnova samo da bi se ostvarile uštede u budžetu.

Prema riječima članova Organizacije Ratnih vonih invalida Grada Tuzla, samo na neosnovanom skidanju procenta invalidnosti ratnim vojnim invalidima ostavrena je ušteda od oko 65 miliona KM.

SALKO BUKVAREVIĆ BORCI TK

Federalni ministar Bukvarević sa saradnicima posjetio je i Ministarstvo za boračka pitanja TK, gdje je razgovarao o provođenju Zakona o dopunskim pravima i projektima zapošljavanja demobilisanih boraca.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara