Ovjera zdravstvenih legitimacija i uplata premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica VIDEO

FINRA PROMO

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica.

FINRA PROMO

Odlukom je Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavezan da ratnim vojnim invalidima i članovima njihovih porodica ovjerava zdravstvenu legitimaciju dok se ne steknu uslovi da poslodavac izmiri obaveze po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a najduže do 31.12.2022. godine.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara