Regulativa za održavanje i upravljanje zgradom

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila Nacrt Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Ovim Zakonom uređuje se korištenje, održavanje i upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima stambenih i stambeno-poslovnih zgrada, međusobni odnosi etažnih vlasnika, upravljanje zgradom, naknada za održavanje i upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, obaveze Grada i općina.

Reha Centar

Također, održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i upravljanje zgradom je definirano kao javni interes. Razlog donošenja novog Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade je potreba da se određena do sada neriješena pitanja u oblasti upravljanja i održavanja riješe novim zakonskim rješenjima kao i da se dosadašnja zakonska rješenja prilagode iskustvima iz njegove dosadašnje primjene, te usklađivanje zakonske regulative sa federalnim propisima.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara